Remontti-ilmoitus

Taloyhtiö


Osakkeenomistajat

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Huoneistoon suunniteltu työ

Huoneistoon suunniteltu kunnossapito- ja muutostyö, ks. ohjeet

Työn kohdistuminen huoneiston nykyisiin huoneisiin/tiloihin

Työn arvioitu aloituspäivä (pp.kk.vvvv)

Työn arvioitu valmistumispäivä (pp.kk.vvvv)

Töiden tekijät

Y-tunnus

Puhelin

Y-tunnus

Puhelin

Y-tunnus

PuhelinNimi

Puhelin


Tiedot suunnitellun kunnossapito- ja muutostyön toteutustavasta annetaan liitteinä. Liitteinä voivat olla esimerkiksi suunnitelmat, piirustukset, työtapaselostukset, materiaalitiedot ja alustava lupahakemus rakennusvalvontaviranomaiselle. Ilmoituksessa on oltava sellaiset tiedot, että siitä voidaan arvioida noudatetaanko työssä hyvää rakennustapaa ja aiheutuuko työstä mahdollisesti vahinkoa tai muuta haittaa.

Liite 1 (max. 3 Mt)

Liite 2 (max. 3 Mt)

Liite 3 (max. 3 Mt)

Liite 4 (max. 3 Mt)

Liite 5 (max. 3 Mt)

Lisätietoja